Organisatie

Eigen identiteit en karakter, samenwerken op onderdelen

De 9 Gezondheidscentra van GAZO zijn als stichting georganiseerd met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.
In de centra is zoveel mogelijk zeggenschap en ruimte om eigen doelen en werkwijzen te bepalen voor de zorg in de wijk; voor bredere vraagstukken werken de centra samen.  Elke locatie heeft een eigen identiteit en karakter. Inhoudelijke samenwerking tussen de centra en de diverse disciplines vindt plaats wanneer het een duidelijke meerwaarde heeft. De zorgprofessionals ontmoeten elkaar regelmatig voor overleg en om ervaringen uit te wisselen.

Alle centra worden ondersteund door het Bedrijfsbureau op het gebied van ICT, Facilitair en Financieel Management en Personeelsvraagstukken en -beleid.

 • De Raad van Toezicht heeft in 2023 haar haar visie op toezicht geformuleerd en deze vastgesteld in de vergadering van december 2023.

   

  Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vindt u in dit overzicht.

  Per 1 mei 2022 bestaat de Raad van Toezicht van GAZO uit de volgende personen:

  Dhr. G. Welling
  Voorzitter Raad van Toezicht
  Mevr. M. de Kleijn
  Lid Raad van Toezicht
  Dhr. F Sier
  Lid Raad van Toezicht
  Dhr. R. Beuse
  Lid Raad van Toezicht
  Dhr. B. Gün
  Lid Raad van Toezicht
 • Contact: directie@gazo.nl

  Mevrouw M. van Bree
  Directeur Zorg
  De heer B. de Dood
  Directeur Bedrijfsvoering
 • Contact:

  email: directie@gazo.nl

  telefoon:088 299 2000

   

  Jan de Wit
  Financiën
  Ajoeb Sahebdin
  Financiën
  Retti Harmsen
  Managementassistent
  Mirjam Verkaik
  Facilitair Management
  Margriet Niezing
  Officemanagement
  Augie Vissers
  Zorginnovatie
  Nick Messelaar
  ICT
  Sanne Gieben
  Kwaliteit
  Bianca van Veen
  P&O medewerker administratie
  Angelique de Kreek
  P&O Manager
  Ineke Zekveld
  Beleidsmedewerker/wijkgroepcoördinator ROZO
 • IBAN:  NL10RABO0126845514

   

  Kamer van Koophandel: 34105840

   

  BTW nummer: NL 8092.02.797.B01

   

  Informatie