Patiëntenpopulatie

Onze patiënten

Patiëntenpopulatie

In Amsterdam Zuidoost wonen bijna 86.000 mensen (2018). De bevolking is relatief jong, 20% is jonger dan 18 jaar tegenover 17% in Amsterdam.
De wijk Zuidoost kenmerkt zich door een multiculturele bevolking, 63,3 % is van niet-westerse afkomst, tegenover 35,4%  in Amsterdam. Surinamers, Antillianen en Ghanezen vormen hiervan de grootste groep.

Het gemiddelde inkomen per huishouden in Zuidoost blijft achter bij het stedelijk  gemiddelde. Dit heeft o.a. te maken met een lagere arbeidsparticipatie. Daarnaast is 24% van de bevolking van Zuidoost laag-opgeleid en 37% is laaggeletterd.

 

Gezondheid

Het stadsdeel Zuidoost kent relatief meer problemen dan andere wijken van Amsterdam, ook op gezondheidsgebied.  Onderzoek wijst uit dat de inwoners van Zuidoost meer (chronische) ziekten hebben dan gemiddeld in Amsterdam, meer psychiatrische problemen en er is meer eenzaamheid. 33 % van Zuidoost ervaart de gezondheid als matig tot zeer slecht.