Kwaliteit en veiligheid

Accreditatie en keurmerk

GAZO streeft naar kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg. Om dit te realiseren is voortdurende aandacht voor kwaliteit nodig. Alle klachten, incidenten en bijna-incidenten worden door ons genoteerd en geanalyseerd. Alleen op deze manier kunnen wij verbeteren en incidenten in de toekomst voorkomen.


Accreditatie huisartsenpraktijken

Alle huisartsenpraktijken in de GAZO-gezondheidscentra zijn NHG-geaccrediteerd. Zij dragen het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering®.

Dit betekent dat:

  • Er systematisch gewerkt wordt aan de verbetering van de zorg
  • De kwaliteit van de praktijkvoering wordt getoetst
  • De hygiëne op orde is en de apparatuur voldoet aan alle standaarden
  • Er gewerkt wordt volgens de laatste standaarden en inzichten.

Elk jaar opnieuw worden de centra langs de meetlat gelegd en waar nodig worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.