Privacyreglement

Hoe wij omgaan met uw gegevens

In onze huisartsenpraktijken worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. De AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport heeft alle informatie op het gebied van AVG en Privacy gebundeld.

 

AVG Helpdesk Zorg, Welzijn en |Sport

 

In ons Privacyreglement vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy en kunt u lezen over uw rechten en plichten.

Stichting GAZO heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: Onno Adolfs. De FG ziet toe op de toepassing en naleving van de AVG.
Indien u vragen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw privacy, dan kunt u hem bereiken via privacy@gazo.nl .
U kunt ook bellen met het Bedrijfsbureau van GAZO: 088 299 2000