Zorg op maat

Krachtige Basiszorg

Krachtige Basiszorg is een vernieuwende, integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico`s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk.
Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en gaan samen met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem.
De opgedane leerervaringen worden structureel gedeeld. Dit helpt om bij complexe problematiek zorg op maat te bieden.
Zorgverleners en bewoners plukken hier de vruchten van.
In meerdere van onze centra wordt dit programma geïmplementeerd.

Meer weten?

 

 

 

Ouderenzorg

In elke praktijk is een praktijkondersteuner aanwezig die zich speciaal bezig houdt met kwetsbare ouderen. Door vroeg-signalering, zorg, ondersteuning en samen te werken met het netwerk willen wij het mogelijk maken dat ouderen zo lang mogelijk met de juiste zorg thuis kunnen blijven wonen.

Better Safe than Sorry

In alle gezondheidscentra wordt een spreekuur `Better Safe than Sorry` aangeboden. Dit spreekuur biedt jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid om problemen of onzekerheden op het terrein van seksualiteit te bespreken met een speciaal daartoe opgeleide assistent.

Stoppen met roken

Wilt u hulp bij het stoppen met roken? Neem dan contact op met uw huisarts in één van onze gezondheidscentra.