Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad stelt zich voor

 

Mirjam Verkaik, voorzitter OR:

“Transparantie van en naar de collega`s over onderwerpen zoals verzuim, samenwerkingsintenties, scholing en andere zaken, zijn voor mij belangrijke speerpunten in de samenwerking met collega’s in het algemeen en de directie in het bijzonder. Het delen, overbrengen en inzichtelijk maken van informatie vanuit de OR naar de collega`s zijn zaken waar ik verbetermogelijkheden zie en waar ik me graag hard voor maak. Een laagdrempelige en toegankelijke OR is naar mijn mening essentieel voor onze stichting en toekomst.”

 

Yuma Mager, secretaris OR:

“Op grote schaal binnen GAZO meekijken en samenwerken aan een fijne, stabiele en goed draaiende organisatie.”

 

Lisette Boogaard:

“Een OR moet toegankelijk, transparant, laagdrempelig en zichtbaar voor alle medewerkers zijn. Ik praat heel graag mee over thema`s als personeelszaken, scholing, samenwerking, verzuim en arbeidsomstandigheden.”

 

Christa Aberson:

” Als OR lid vind ik het belangrijk dat onze organisatie een plek is waar iedereen met plezier werkt en zich gesteund en gewaardeerd voelt door de collega’s.  Voldoende ruimte voor samenwerken, scholing en ontwikkeling van ieders kwaliteiten zijn ook punten waar ik veel belang  aan hecht. Zichtbaarheid van de OR is essentieel om onze collega’s te kunnen vertegenwoordigen”