Slimmer werken in de huisartsenzorg

Met medewerkers van GAZO hebben we praktische antwoorden verzameld op deze vraag. Het resultaat de Menukaart ‘Slimmer werken’ geeft concrete handvatten om de werkdruk in de eigen praktijk te lijf te gaan.

 

Zo’n vijftig huisartsen, praktijkmanagers, assistenten en praktijkondersteuners hebben in een aantal bijeenkomsten onder leiding van De Argumentenfabriek , nagedacht over de vraag  `Hoe kunnen we goede huisartsenzorg blijven verlenen, terwijl we te maken hebben met personele krapte en een toenemende zorgvraag?’ 

 

 

Mireille van Bree, medisch directeur GAZO: “Het is bedoeld als inspiratie niet als to-do-lijst. Elk centrum kiest uit de menukaart waar ze mee aan de slag gaan. De bedoeling is het onderwerp regelmatig te bespreken in een teamoverleg of aan de koffietafel. Zo blijven we alert op hoe we zaken zelf slimmer kunnen regelen.”

 

 

 

Het resultaat, de Menukaart ‘Slimmer werken’  geeft medewerkers handvatten om de werkdruk in de eigen praktijk te lijf te gaan. Op de Menukaart zijn al deze ideeën samengebracht. De kaart helpt bij het behapbaar maken van het dagelijks werk in de huisartsenpraktijk. De ideeën zijn op korte termijn te realiseren of in sommige centra al gerealiseerd. Het gaat om ideeën die door medewerkers zelf gerealiseerd kunnen worden.

Benieuwd naar de goede ideeën? Klik op de Menukaart-Slimmer werken om deze als leesbare pdf te downloaden.