Wie ben jij? 

Jij signaleert verandering(en) en/of streeft naar behoud en herstel van het functioneren en zelfredzaamheid, waarbij veiligheid en kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere voorop staat. Jij beïnvloedt het gunstige beloop van de specifieke gezondheidsproblemen gericht op wensen en behoefte van kwetsbare ouderen op de verschillende domeinen. Jij bezit persoonsgerichte communicatievaardigheden om de wensen, behoefte en de Advance Care Planning (ACP) van kwetsbare ouderen te bespreken. Door klinisch te redeneren leg jij verbanden en schat jij tijdig de problemen in. Jij hebt kennis van de chronische zorg, zoals uitgevoerd door de POH, en kan dit toepassen.

 

Jij beargumenteert de besluitvorming en communiceert daarover met de oudere/mantelzorger en collegazorgverleners. Jij betrekt daarin morele, professionele en persoonlijke afwegingen. Jij werkt hierin samen met de oudere, hun naasten en mantelzorgers. Via logische denkstappen worden eigen observaties en interpretaties gekoppeld aan medische (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie) en psychosociale kennis. Op basis van deze gegevens maak jij, samen met de oudere, een zorgbehandelplan op ten goede van kwaliteit van leven zoals de oudere dit ervaart.

 

Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg voor de oudere patiënt. Je werkt naast de huisarts, om zo mogelijk crisisopname te voorkomen en bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.  

 

Wie zijn wij?

We zijn een ambitieus, betrokken en goed samenwerkend team (9 huisartsen, 1 physician assistant, 8 gediplomeerde doktersassistenten, 1 praktijkmanager en praktijkondersteuners somatiek, GGZ, ouderen en welzijn).

 

Binnen ons centrum zijn verschillende eerstelijns hulpverleners, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, wijkverpleegkundigen, podotherapeuten en diëtisten gevestigd. Multidisciplinaire samenwerking is een belangrijk onderdeel van de zorg in een wijk met veel complexe medische en sociale problematiek. 

 

Wat vragen wij?

De POH-Ouderen heeft een gespecialiseerde post hbo-opleiding afgerond op het gebied van ouderenzorg in de eerstelijn (die voldoet aan dit competentie profiel), aanvullend op de functie wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner of een hbo-opleiding in de gezondheidszorg waardoor de POH-Ouderen op hbo-niveau functioneert.

 

De POH-Ouderen levert persoonsgerichte integrale zorg. Je bent zelfstandig, flexibel en stressbestendig, hebt goede communicatieve en computervaardigheden en een initiatiefrijke houding t.a.v. ontwikkelingen in het vakgebied. 

 

Wat bieden wij?

Een levendige praktijk met een afwisselende multiculturele patiëntenpopulatie en een enthousiast, hardwerkend en gezellig team, met daarin ook een collega POH-O. Je krijgt een zelfstandige, uitdagende en afwisselende functie, maandelijks overleg met andere praktijkondersteuners van gezondheidscentra in Amsterdam Zuidoost en Diemen (GAZO), mogelijkheid tot scholing en doorontwikkeling, werktijden in overleg en salaris- en arbeidsvoorwaarden conform de CAO huisartsenzorg.