Op 27 april jl heeft Franklin Olivieira, één van de langst zittende leden van onze Cliëntenraad, een Koninklijke Onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau) ontvangen voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap in Amsterdam Zuidoost.

GAZO feliciteert Frankin van harte met deze onderscheiding!