50 jaar gezondheidscentrum: springlevende idealen!

De idealen die de gezondheidscentra sinds de jaren 70 nastreven zijn nog springlevend. Het gezondheidscentrum heeft zich ontpopt als een vernieuwingsmotor en kan worden gezien als de bakermat van principes die anno 2021 breed omarmt worden in de hele zorg.  Denk alleen al aan multidisciplinaire samenwerking.

In opdracht van SSFG voerde het Jan van Es Instituut een exploratief onderzoek uit. Hoe heeft het gezondheidscentrum zich in 50 jaar ontwikkeld en wat heeft het opgeleverd? Uit de gesprekken met bestuurders en zorgprofessionals komen zes kroonjuwelen naar voren:

  1. Publieke verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving
  2. Niet-vrijblijvende multidisciplinaire samenwerking
  3. Domein overstijgende kruisbestuiving
  4. Innovatieve kwaliteitscultuur
  5. Aanspreekbare organisatie
  6. Gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke beleidsvorming

 

Lees de rapportage De kroonjuwelen van het Gezondheidscentrum. Gouden formules voor de toekomst van de eerste lijn.