Onderzoek wijst uit: Krachtige Basiszorg werkt!

Onderzoek van het Nivel bevestigt nogmaals: Krachtige Basiszorg werkt voor (kwetsbare) bewoners én zorgprofessionals!

Ook gezondheidscentrum Holendrecht heeft de afgelopen 2 ½  jaren het programma Krachtige Basiszorg geïmplementeerd en meegewerkt aan het onderzoek van het NIVEL, waarin de opschaling van één naar tien Krachtige Basiszorgpraktijken in de vier grote steden van Nederland werd gevolgd. Door de integrale aanpak ‘Krachtige basiszorg’, is er in de huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht voor patiënten met gestapelde problematiek. Professionals uit het medische en sociale domein in de wijk leren van elkaar en werken beter samen om deze patiënten de juiste zorg te bieden.  De conclusie was heel duidelijk:  Bewoners krijgen de juiste zorg en de medewerkers van de huisartsenpraktijken ervaren meer werkplezier. Inmiddels werken, met dank aan financiering van Zilveren Kruis, 7 gezondheidscentra/huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuidoost aan Krachtige Basiszorg.

Kijk hier  voor de resultaten van het onderzoek.